GOOGLE Search

Google
 

Sunday, February 10, 2008

Linux Tip No.13: Setting your resolver

Setting your resolver – DNS Entries

File: /etc/resolv.conf

search name-of-domain.com - Name of your domain or ISP's domain if using their name server

nameserver XXX.XXX.XXX.XXX - IP address of primary name server

nameserver XXX.XXX.XXX.XXX - IP address of secondary name server

Example:

search jepoy.net

nameserver 203.189.xxx.xxx

nameserver 203.189.xxx.xxx

No comments: